Mindfulness - efter erhvervet hjerneskade

- at genbebo kroppen - at lære at leve indeni igen

Mindfulness – efter erhvervet hjerneskade

At genbebo kroppen – at lære at leve indeni igen.

Når man har fået en hjerneskade vendes der op og ned på mange ting i livet.
Den fysiske og kognitive formåen, arbejds- og måske familielivet er ofte områder, der er påvirket.
Intet er, som det var før.

”At lære at leve indeni igen”. Sådan oversætter den amerikanske læge og professor, Jon Kabat-Zinn, rehabilitering.
”At genbebo kroppen” eller ”genindtage livet” kunne være andre oversættelser eller forståelser af rehabilitering.
Med andre ord handler rehabilitering om at være i livet fra et andet sted, på en anden måde.

Mange oplever, når de praktiserer mindfulness, at livet genindtages på ny og at være i kroppen og livet på en anden måde, med en anden tilgang. – At mindfulness giver et nyt og mere ressourcefyldt sted at leve fra.

Hvad er det, vi træner i mindfulness?

I mindfulness træner vi at være bevidst til stede og nærværende i det, der er, uden at dømme det.
Denne enkle, nærværende opmærksomhed er en indgang til at leve et liv i større indre ro og stabilitet. Når vi oplever indre ro og stabilitet, bliver vi ikke så let væltet omkuld af indre og ydre tumult.

Kroppen og åndedrættet er vores ankre i mindfulness. Ankre vi uanset, hvad der sker omkring os og i os, altid kan vende tilbage til.
Dette fokus på kroppen betyder også, at både områder af kroppen, hvor der er god kontakt til og områder, hvor der ikke længere er så megen eller ingen kontakt til, får mulighed for en nærværende og venlig opmærksomhed.

Mindfulness for mennesker med erhvervet hjerneskade

Mindfulness for dig, der har en erhvervet hjerneskade

Har du en erhvervet hjerneskade og ønsker at lære mindfulness – eller måske i første omgang bare er nysgerrig efter at finde ud af, om mindfulness er noget for dig?

I et mindfulness forløb vil vi anvende en del af elementerne, meditationerne og øvelserne fra otte-ugers MBSR-forløb. Meditationerne og øvelserne tilpasses og tilrettelægges til dine ønsker, behov og ressourcer.

På mange måder er mindfulness som metode særlig oplagt, når man har en (lettere) erhvervet hjerneskade. Idet opmærksomhedstræning er en væsentlig del af mindfulness, hvor alle opmærksomhedsformer; selektiv, fokuseret, delt og receptiv, er i fokus.
Og netop de forskellige opmærksomhedsformer, rammes ofte ved en hjerneskade.


Grundholdningerne i mindfulness

I mindfulness er der forskellige grundholdninger eller indstillinger til os selv, vores indre verden og omverden, som vi træner. Disse holdningerne er oftest ret anderledes end de holdninger, vi i forvejen har til os selv, vores oplevelser og omverden.

Venlighed er bl.a. en af disse grundholdninger og et væsentligt fundament for at kunne acceptere det, vi møder af vanskeligheder i forskellige former.
Vi forholder os til det, der er i kroppen af fornemmelser, sansninger, manglende sansninger og fornemmelser med en venlig opmærksomhed.

Samtidig træner vi også at se de tanker, der dukker op omkring vores oplevelser. – At se, at de bare er tanker og ikke nødvendigvis fortæller os sandheden.

Vi bliver klogere på, hvad det er for nogle tanker, vi gør os omkring os selv. Og får herigennem større frihed til at leve et liv udfra de forudsætninger vi har, fremfor ud fra, hvordan vi forestiller os, at vi og livet skal være.

Hvis du har erhvervet en hjerneskade og ønsker at lære mindfulness, kan et individuelt mindfulness forløb, måske være noget for dig.
Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere. 

Her kan du læse kursister med erhvervet hjerneskades udtalelser om deres udbytte af mindfulness.

På siden her kan du læse mere om, hvad et individuelt Mindfulness forløb er.

Her kan du læse mere om hvad MBSR er

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få ugentlig inspiration til mindfulness i din hverdag
i 4 uger 
+ en gratis guidet meditation.

Tusind tak for din tilmelding.