Otte ugers mindfulness kursus i Aarhus

- en veldokumenteret vej til større stressrobusthed, nærvær, indre ro og selvindsigt

Otte-ugers mindfulness kursus i Aarhus

– små hold i hyggelige omgivelser

Et otte-ugers mindfulness kursus for dig, der gerne vil have mere nærvær i dit liv – i kontakten med dig selv, med familien og på job. Som gerne vil kunne koble fra hverdagens mange gøremål og finde ind til indre ro og balance.

Næste kursusstart:
torsdag d. 23. september

Gennem yoga, enkle øvelser og meditationer lærer du bl.a., hvordan du kan skabe nærvær og finde rodfæste i nuet, bevare indre ro og overblik i pressede situationer samt at få en større venlighed til – og accept af dig selv.

I kombination med træning af nærvær er mindfulness en indføring i et mindset og nogle principper, som mange oplever som en frisættende måde at anskue – og være i livet på.

Vil du gerne i gang med et mindfulness forløb nu?

Læs her, hvad Anette, der har deltaget
på et Otte-ugers forløb fortæller:

Jeg har været rigtig glad for Mies otte-ugers forløb.
Hendes professionelle baggrund kommer i den grad til udtryk i hendes måde at guide på og integrere kroppen i mindfulness.
Jeg har sat stor pris på Mies nærvær og evne til møde os deltagere og har fået rigtig mange brugbare værktøjer med mig.
Bl.a. til at skærpe opmærksomheden i hverdagen og herigennem blive klogere på – og tage bedre vare på mig selv.
Det har været et forløb, hvis effekt rækker langt udover de otte uger.

Anette Jackson

Læs flere udtalelser fra mindfulness – MBSR-kursister

Mindfulness kurset giver dig masser af erfaring med de klassiske mindfulness meditationer og mulighed for at finde den meditationsform og praksis, der passer bedst til dig og i din hverdag.

Et væsentlig fokus gennem forløbet er, hvordan vi helt konkret – midt i vores hverdag og arbejdsliv – kan anvende mindfulness til at skabe rodfæste, indre stabilitet og balance.

Du får erfaring med, hvordan du kan anvende mindfulness i hverdagen til at tage kærligt vare på dig selv, håndtere – og reducere stress og hvordan du når ind til en dybere indre ro, når der i den ydre og indre verden er uro og tumult.

Gennem mindsettet og grundholdningerne i  mindfulness, sætter vi fokus på at skabe sunde mentale vaner, der nærer os og også støtter op omkring vores mindfulness-træning.

Læs om mindfulness som mentaltræning

Et gennemprøvet og evidensbaseret program opbygget, så du trin-for-trin lærer forskellige guidede mindfulness-meditationer (formel praksis) samt øvelser, du kan integrere i konkrete hverdagssituationer (uformel praksis)

Støtte, vejledning, sparring og inspiration fra en lærer med mange årig egen mindfulness – og meditationspraksis og som kender til de udfordringer, man møder undervejs, når man træner mindfulness

Et forløb sammen med andre medkursister, der også gør sig erfaringer med at skabe nye vaner med mindfulness, så I kan være til gensidig inspiration for hinanden

Otte uger med en mindfulness-lærer, der brænder for at formidle mindfulness, så du får skabt en praksis, der passer til dig både tidsmæssigt og meditations- og øvelsesmæssigt.

Kurset giver dig erfaring med meditationer, øvelser og redskaber til:

 • at bevare indre ro og overblik i pressede situationer
 • at håndtere og reducere stress
 • større stressrobusthed
 • at tage vare på dig selv med nænsom venlighed
 • at komme hjem i dig selv og finde rodfæste her
 • at geare ned og lade op i en travl hverdag
 • bedre søvn
 • at tage korte effektfulde pauser i løbet af arbedejdsdagen
 • indre ro, indre stabilitet og balance
 • bedre fokus og koncentration
 • større selvindsigt og selvaccept
 • at skabe sunde mentale vaner
 • smertehåndtering

Indhold og temaer på kurset:

 • de klassiske meditationer og øvelser i mindfulness og MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
 • grundprincipperne i mindfulness og hvordan du bruger dem i din hverdag til at skabe sunde mentale vaner mm.
 • grundig indføring i meditationerne i mindfulness / MBSR
 • filosofien og psykologien i mindfulness
 • tanker er tanker og ikke virkelighed
 • hvordan du helt konkret skaber nærvær i hverdagen, i kontakten med dig selv og andre
 • kroppen og åndedrættet som ankre
 • effektfulde pauser i hverdag og arbejdsliv
 • stressforebyggelse, stresshåndtering og stressreduction
 • accept og venlighed
 • håndtering af følelsesmæssig ubehag samt smertehåndtering
 • inspiration og vejledning i at integrere mindfulness i hverdag og arbejdsliv

Få en masse praktisk erfaring med mindfulness....

Kurset lægger op til, at du får masser af hands-on erfaring med mindfulness. Derfor får du efter hver undervisningsgang adgang til lydfiler med meditationer fra kurset, så du efterfølgende selv kan træne hjemme.

Du vil desuden få inspiration til, hvordan du i den følgende uge kan bringe mindfulness ind i din hverdag både i form af meditationer, du kan udføre samt mindfulness øvelser (redskaber), som du kan anvende i konkrete situationer i din hverdag og arbejdsdag.

Mindfulness har kun en effekt, hvis det praktiseres. Derfor er det vigtigt, at du selv får erfaring med mindfulness gennem daglig praksis for at få det optimale udbytte af forløbet.

Du opfordres derfor til dagligt at afsætte ca. 30 minutter til at udføre mindfulness øvelserne.

Praktisk info – mindfulness kursus i Aarhus

Mindfulness kurset indeholder 26,5 timers undervisning og strækker sig over otte undervisningsgange af 2,5 timers varighed samt en fordybelsesdag, der varer 6 timer.

OBS: Der er deltagerbegrænsning på max. 8 deltagere.

DAG og TIDSPUNKT:
Undervisningen finder sted torsdage i tidsrummet kl. 17.00-19.30

DATOERNE er:
d. 23.9., d. 30.9., d. 7.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., fordybelsesdag lørdag d. 20.11. og d. 25.11.

Den sidste undervisningsgang varer 3 timer.

Fordybelsesdagen tilbringer vi i stilhed, kun med min guidning af de øvelser og meditationer, vi har været igennem i forløbet.

STED:
Mindfulness kurset finder sted Majvej i Hasle, 8210 Aarhus V.
Der er plads til parkering på vejen og flere busruter har stoppested tæt på.

PRIS:
3.450 kr. / virksomheder/fradragsberettigede er prisen inkl. moms: 4.312,50 kr.

Studerende, arbejdsledige, sygemeldte og pensionister: 2.950 kr.

Du får: 26,5 timers undervisning, grundigt skriftligt kursusmateriale, indtalte guidede meditationer – og masser af redskaber som du efterfølgende selv kan bruge i dit liv.
* for virksomheder/fradragsberettigede er prisen plus moms..

Har du tidligere deltaget på et af mine mindfulness kurser fx Mindfulness i Danmarks Japanske Have, et individuelt mindfulness forløb  eller et mindfulness kursus, som jeg har afholdt i KursusMakers regi får du rabat på otte-ugers forløbet, så prisen er 2.950 kr.
(+ moms, hvis du repræsenterer en virksomhed/er fradragsberettiget) – Normalpris: 3.450 kr.

Ved framelding to uger før kursusstart tilbageholdes 300 kr. af depositummet til dækning af administrationsgebyrer mm.
Når hele kursusbeløbet er betalt er tilmeldingen bindende og beløbet tilbagebetales ikke. 

Prisen er inklusiv: fordybelsesdag, grundigt skriftligt materiale, lydfiler, kaffe/the og snack i pauserne.

Tilmelding og betaling:

Du tilmelder dig ved at klikke på knappen nedenfor – eller en af de andre knapper på siden – og indbetaler her dit depositum, som er på 1.000 kr., så du sikrer dig en plads på kurset.
Senest to uger før kursusstart betaler du det resterende beløb.

Inden du tilmelder dig, er du velkommen til at ringe eller maile til mig, hvis du har spørgsmål eller der er andet, du gerne vil have afklaret.
Du kan sende en mail til mig på: mie@mindfulnessworks.dk eller ringe til mig på 51 21 15 25.

OBS:
For at sikre, at dine forventinger og ønsker i forhold til forløbet, matcher forløbets indhold og bliver tilgodeset, vil jeg gerne, at du enten inden tilmelding eller efter indbetaling af depositum, enten ringer eller skriver til mig, så jeg kan høre lidt om, hvad der får dig til at tilmelde dig forløbet og hvad du gerne vil have med dig af udbytte af mindfulness forløbet.

Du kan sende en mail til mig på mie@mindfulnessworks.dk , hvor du skriver lidt om, hvad der får dig til tilmelde dig mindfulness kurset og hvad du gerne vil have med dig af udbytte fra kurset.
Eller du kan ringe til mig på telefonnr.: 51 21 15 25.

Læs mere om, hvad Mindfulness-Based Stress Reduction er.

Læs mere om, hvad mindfulness er

Læs om min baggrund for at undervise i mindfulness

Lyt til en guidet mindfulness meditation.