Mindfulness virker...

Mindfulness virker….

Rigtig mange forskningsresultater viser, at mindfulness virker.
Mindfulness anvendes meget bredt og af mange forskellige målgrupper. Både som en vej til at leve et liv med større nærvær og accept af det, der er, hvor sidegevinsten er et større velbefindende, indre ro, stabilitet og balance. Men også i behandlingen af mange forskellige problematikker har mindfulness en gunstig effekt.

Effekten af mindfulness på arbejdspladsen

På arbejdspladsen er mindfulness blevet en succes.
Forskning viser, at ved træning af mindfulness på arbejdspladsen oplever medarbejderne typisk en øget evne til at bevare overblik og indre ro i udfordrende arbejdssituationer, en øget evne til at adaptere til forskellige situationer, mere positive relationer på arbejdspladsen samt mindre stress og udbrændthed.

Mindfulness i behandlingen af forskellige problematikker…

I behandlingen af forskellige problematikker er der gennem de senere år i adskillige videnskabelige undersøgelser påvist, at træning af mindfulness kan have en positiv effekt på bl.a. stress, angstlidelser, kroniske smerter, forhøjet blodtryk og tilbagevendende depression.

Artikler om effekten af at træne mindfulness

Endnu en forskningsartikel publiceret i Frontiers. Artiklen er fra 2023 og omhandler en del af resultaterne fra et forskningsprojekt fra Dansk Center for Mindfulness i Mindfulness på Arbejdspladsen, hvor jeg deltog i projektgruppen i udviklingen af mindfulness-programmet og dels som ekstern underviser
Læs artiklen: The impact of an oranizational-level mindfulness-based intervention on workplace social capital and psychological safety: A qualitative content analysis

Forskningsartikel fra 2022 fra Frontiers forskningsprojekt fra Dansk Center for Mindfulness, hvor jeg både deltog i projektgruppen i udviklingen af mindfulness-programmet og som ekstern underviser
Læs artiklen: Impacting employees´ and managers´ mental health skills using a workplace- adapted mindfulness-based intervention

I 2016 var jeg med til at indvi produktionsvirksomheden, Volas meditationslokale i forbindelse med et mindfulnessforløb jeg afholdt der. Lige siden har de hver onsdag formiddag afholdt meditationssessioner med indtalte guidede meditationer for medarbejderne.
I oktober 2023 var jeg inviteret til at guide tre sessioner for virksomhedens ansatte i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag. En journalist fra Horsens Folkeblad deltog.
Læs hendes artikel her: Schhh, forstyr ikke, vi arbejder: For Tina og Mik er meditation hver onsdag en del af arbejdsdagen

Efter et interview med mig til ALT blev følgende af mine råd ift., hvordan man kan anvende mindfulness, gengivet i denne artikel:
https://www.alt.dk/sundhed/saadan-stresser-du-af-med-motion-kost–mindfulness

Interview med mig til fagbladet Psykomotorik om Mindfulness og stress på arbejdspladsen 

En spændende, videnskabelig artikel fra Ugeskrift for Læger, der fortæller om psykologiske, neurologiske og cellulære virkningsmekanismer ved mindfulnesstræning  .

En spændende artikel om, hvad effekten af mindfulness-træning har ift. hjernen, stress mm.
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/what-does-mindfulness-meditation-do-to-your-brain/

Artiklen her handler ikke om effekten af mindfulness, men om, hvad det har af betydning for os, at vores sind vandrer. En rigtig spændende artikel.
http://news.harvard.edu/gazette/story/2010/11/wandering-mind-not-a-happy-mind/

Spændende artikel, der fortæller lidt omkring historien bag mindfulness og om en del om effekten af at træne mindfulness:

Mindfulness kan hjælpe mod stress og fobier
http://videnskab.dk/krop-sundhed/mindfulness-meditation-kan-hjaelpe-mod-stress-og-fobier

Meditation former hjernen
http://videnskab.dk/krop-sundhed/meditation-former-hjernen

Meditation får dig til at træffe rationelle beslutninger
http://videnskab.dk/krop-sundhed/meditation-far-dig-til-traeffe-rationelle-beslutninger

Mindfulness makes your brain quicker
http://gizmodo.com/5893527/meditation-makes-your-brain-quicker

En lille film om, hvad mindfulness er:

What is mindfulness? http://youtu.be/NbizmVKHdgs

Mindfulness på BBC Breakfast
http://www.youtube.com/watch?v=sMsUGB_KV7s&feature=youtube_gdata_player

DER KOMMER LØBENDE FLERE ARTIKLER, HVOR DU KAN LÆSE OM EFFEKTEN AF AT TRÆNE MINDFULNESS.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få ugentlig inspiration til mindfulness i din hverdag
i 4 uger 
+ en gratis guidet meditation.

Tusind tak for din tilmelding.