Mindfulness på Arbejdspladsen

- en vej til stressrobusthed, trivsel og fokus

Mindfulness på Arbejdspladsen

– en vej til stressrobusthed, overskud, fokus og trivsel

Mindfulness Works tilbyder Mindfulness på Arbejdspladsen til alle brancher og virksomhedsstørrelser.
Jeg har afholdt mindfulness workshops, forløb og tasters for bl.a. produktionsvirksomheder, IT-virksomheder, reklamebureauer, bibliotek, daginstitutioner, bosteder, apotek, banker, hospitaler, folkeskoler, jobcenter mm.
– Læs om mulighed for online mindfulness kurser.

Et godt sted at starte, hvis I er nysgerrige på, hvad mindfulness er og om det noget for jer, er gennem en workshop eller et fyraftensmøde med mindfulness, som kan fungere som taster-sessions.
Her vil I få indblik i, hvad mindfulness er – både i teori og praksis, hvad forskningen viser om mindfulness på arbejdspladsen samt nogle konkrete øvelser og meditationer, som I efterfølgende kan anvende i jeres arbejdsdag.

Men allerførst er du velkommen til at ringe eller sende en e-mail og helt uforpligtende høre mere om, hvad mindfulness er og kan betyde for jeres arbejdsplads.
– Har du spørgsmål, tvivl, undren eller blot nysgerrighed omkring mindfulness på jeres arbejdsplads, så:

Send en mail eller ring til mig på: 51 21 15 25

Læs om et Mindfulness forløb på Arbejdspladsen

Læs om en workshop eller et fyraftensmøde med Mindfulness på Arbejdspladsen

Læs om online Mindfulness på Arbejdspladsen

Læs forskningsartikel fra Frontiers om forskningsprojekt om Mindfulness på Arbejdspladsen fra Dansk Center for Mindfulness, hvor jeg dels deltog i projektgruppen i udviklingen af mindfulness-undervisningsprogrammet og dels som ekstern underviser.

Mie_Glud_Pedersen

Jeg har specialiseret mig i Mindfulness på Arbejdspladsen og har siden 2008 afholdt mindfulness træningsforløb for medarbejdere og leder i virksomheder og institutioner.

Er som den eneste i Danmark certificeret Ready to Teach in The Workplace v/ Oxford Mindfulness Centre, University of Oxford

Læs mere om min baggrund som mindfulnessunderviser   

Mindfulness på Arbejdspladsen…

– et eksempel fra produktionsvirksomheden Vola

Billedet her er fra lige før indvielsen af Vola´s meditationslokale, som jeg havde fornøjelsen af at indvie sammen med fabrikkens medarbejdere og ledere.
Over en periode introducerede jeg virksomhedens ansatte og ledere til mindfulness og guidede meditationer, som de kan anvende i deres hverdag.

En gang om ugen mødes medarbejdere og ledere på skift i hold i meditationslokalet. hvor de bliver guidet af nogle af mine indtalte meditationer.

Artikel fra Horsens Folkeblad, hvor jeg guidede meditationssessioner i Vola i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag 2023

Mindfulness på Arbejdspladsen omfatter træning i stressrobusthed, emotionel intelligens og mentaltræning.

Det betyder, I vil få et tilbud, der bl.a. har effekt i forhold til:

Stresshåndtering, stressforebyggelse - og reduktion

I får viden omkring stress og bliver bedre til at genkende jeres reaktioner og adfærd, når I føler jer pressede. Herved bliver I i stand til at tage bedre vare på jer selv – også i situationer, som I oplever som udfordrende.
Forløbet giver jer konkrete og enkle redskaber til stresshåndtering og stressreduktion, som I nemt kan bruge i hverdagen til dels at holde effektfulde mikropauser samt til at integrere i selve løsningen af arbejdsopgaver.

Klogere og mere velovervejede beslutninger

I får konkrete redskaber, der øger jeres evne til bevidst at respondere på udfordrende situationer og herved træffe valg, der ikke er baseret på automatpilotens reaktioner.
Effekten af mindfulnesstræningen viser sig bl.a. ved, at det giver os det ekstra splitsekundspause, der gør, at vi får mulighed for at overveje vores respons (fx i en udfordrende situation) og derved træffe mere hensigtsmæssige valg. Således undgår vi i højere grad at reagere på måder, der ikke lever op til vores værdier.
Læs om mindfulness som mentaltræning

Effektivitet, fokus, overblik og koncentration

I får værktøjer og en træning, der øger jeres evne til at rette opmærksomheden mod det, I ønsker den skal beskæftige sig med.
Herved bliver I i stand til i højere grad at kontrollere sindet – i stedet for det kontrollerer jer – og opnår samtidig en større effektivitet i arbejdet.
Gennem mindsettet i mindfulness har vi desuden fokus på at skabe mere hensigtsmæssige og kontruktive mindsets.
Mindfulness har en dokumenteret effekt på vores evne til at bevare fokus og koncentration.

Bedre og venligere kontakt med jer selv, kunder, kolleger og familien

Gennem mindfulnesstræningen vil I opleve at få en bedre og mere nærværende kontakt med jer selv, der foruden at lede til større selvindsigt også er en forudsætning for at kunne være i en nærværende kontakt med andre.
Implicit i forløbet træner vi at forholde os med venlighed til os selv og til det, der finder sted i os. Denne tilgang er essentiel for at kunne møde andre med empati og venlighed.

Mindfulness i Danmarks Japanske Have

– lær mindfulness i omgivelser, der appellerer til nærvær og indre ro.

Et oplagt sted at afholde en dag, hvor arbejdspladsen, kunder, samarbejdspartnere eller andre, får effektive redskaber til større stressrobusthed og trivsel.

Mindfulness på Arbejdspladsen - kursus forløb

Få effektive redskaber til et arbejdsliv med større stressrobusthed, øget fokus og kon- centration, samt til at kunne bevare indre ro og overblik i pressede situationer.

Et intensivt og udbytterigt forløb skrædder-syet til jeres behov og så det passer ind i virk- somhedens drift.

Mindfulness på Arbejdspladsen - workshop

En dag med mulighed for fordybelse i mind- fulness og nærværstræning.

I får indblik i, hvordan I kan anvende mindfulness i hverdagen til at håndtere stress, skabe nærvær og indre ro samt hvordan I med effektfulde pauser kan lade op og geare ned midt i arbejdsdagen.

Fyraftens mindfulness

Nogle timer med mindfulness, hvor du og dine medarbejdere får et indblik i, hvad mindfulness er samt konkrete og effektive redskaber til stress-håndtering, indre ro mm.

Fyraftensmøde med mindfulness
Kommer i sidste øjeblik til Mies fyraftensmøde om mindfulness. Mine kolleger er for længst kommet og sidder parate til Mies indledning. Jeg har haft en mega travl arbejdsdag. Hvordan skal jeg dog kunne falde ned? Mies smil og rolige stemme fylder rummet, da hun fortæller os, hvad mindfulness er. Vi går igang med nogle enkle øvelser: Være opmærksomme på og sanse lyde, der er langt væk – derefter lyde, der er tæt på. Høre lydene og acceptere, de er der. Vi afprøver andre øvelser guidet af Mies tillidsvækkende og rolige facon. Jeg mærker, jeg er veltilpas. Godt, jeg er med.

Inger Nygaard Larsen

Koordinator

Mindfulness Retræte

kontakt mig for info om dato

Forkæl dig selv eller dine medarbejdere med et Mindfulness Retræte.

Du/I får tid til at koble fra, lade op og få konkrete og effektive redskaber til en hverdag med trivsel og nærvær.

Mindfulness Works skræddersyer kurser, workshops, fyraftensmøder, temadage og foredrag om Mindfulness på Arbejdspladsen. Har I behov for et andet tilbud og andre vinkler på mindfulness end de ovenfornævnte, er du altid velkommen til at kontakte mig. Også hvis du blot er nysgerrig eller har spørgsmål.

Læs om effekten af mindfulness-træning på arbejdspladsen.

Læs artiklen: Impacting employees´ and managers´mental health skills using a workplace-adapted mindfulness-based intervention – hvor jeg har deltaget som dels udvikler af mindfulness-programmet og dels som ekstern underviser

Læs her om min baggrund for at undervise i mindfulness.

Send en mail, hvis du ønsker flere oplysninger om et tilbud med mindfulness

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få ugentlig inspiration til mindfulness i din hverdag
i 4 uger 
+ en gratis guidet meditation.

Tusind tak for din tilmelding.