Mindfulness træningsforløb

- for ledere og medarbejdere

Mindfulness forløb på Arbejdspladsen

– skræddersyede mindfulness forløb for medarbejdere og ledere

Ikke to virksomheder har samme kultur og udfordringer. Derfor skræddersyer jeg et mindfulness forløb, så det er tilpasset jeres ønsker og udfordringer, virksomhedens drift, rammer og struktur og i en form, som passer for jer tidsmæssigt.

Forløbet er baseret på Mindfulness-Baseret Stress Reduktions-programmet (MBSR), der er et evidensbaseret otte-ugers mindfulness program, hvor jeg tilpasser indhold, forløbets omfang og varighed, så det matcher jeres kontekst, behov og udfordringer.

Det tager tid at ændre og skabe nye vaner. En undersøgelse viser, at det tager mellem 18 og 254 dage at ændre en vane; afhængig af kompleksiteten af den nye vane.

Derfor er tidsfaktoren vigtig. Dels, at forløbet strækker sig over et stykke tid, så I har mulighed for at tilegne jer nye vaner og dels, at I  mellem de enkelte mindfulness sessioner har tid til at implementere og træne de aktuelle redskaber, meditationer og mindset.

I får inspiration, vejledning og sparring omkring, hvordan I – både som organisation og den enkelte medarbejder – helt konkret kan implementere mindfulness i jeres hverdag.

Herigennem får I mulighed for at skabe nye og mere hensigtsmæssige vaner og en kultur på arbejdspladsen, hvor mindfulness er en del af jeres hverdag.

Ikke mindst er det vigtigt, at mindfulness lever videre i jeres organisation efter forløbets ophør.
Det skaber vi en strategi for, så mindfulness bliver en forankret del af kulturen på jeres arbejdsplads.

Et mindfulnessforløb på arbejdspladsen kan finde sted både i form af sessioner med fysisk fremmøde og som online live sessioner på Zoom eller Microsoft Teams. Eller som en kombination af de to.
Læs om Online Mindfulness på Arbejdspladsen

Mindfulness-forløb:
Jeg har igennem nogle rigtig spændende seancer med Mie fået et stort indblik i mindfulness. Det er lykkedes Mie at introducere en række rigtige gode værktøjer som jeg i den grad kan bruge i hverdagen. Super spændende forløb og utroligt givende.

Peder Nygaard
COO / Fabriksdirektør VOLA

Et mindfulness forløb giver jer erfaring med - og redskaber til:

I får redskaber, øvelser og meditationer til:

 • at tage korte effektfulde pauser til at lade op og geare ned
 • brug i forbindelse med møder
 • at bevare indre ro og overblik i pressede situationer
 • at tage vare på jer selv i arbejdsdagen og travle perioder
 • at bringe nærvær og selvomsorg ind i hverdagen
 • stressreduktion: stressforebyggelse og stresshåndtering
 • større fysisk og psykisk velvære
 • bedre nattesøvn
 • øget fokus og koncentration
 • at bevare fokus på en opgave ad gangen, når der er mange i rækken
 • at koble fra arbejdet, når man er hjemme og på arbejdet, at koble fra ting, der fylder privat
 • større venlighed og accept
  Læs om fire forskellige arbejdsrelevante områder, hvor mindfulness træningen har en effekt

Et mindfulness forløb giver jer viden omkring:

I får viden omkring:

 • stress – hvad er stress og hvordan mindfulness kan anvendes til at forebygge, håndtere og reducere stress
 • forskning af effekten af mindfulness træning på arbejdspladsen: ift. stress, fokus og koncentration, emotionel intelligens mv.
 • at skabe en kultur i virksomheden, hvor mindfulness indgår som en naturlig del af virksomhedskulturen
 • teorien og filosofien bag mindfulness
 • mindsettet/tankegangen i mindfulness
 • hvordan I kan bringe mindfulness og træning af nærvær ind i hverdagen.
 • inspiration, vejledning, sparring af deltagere og ledelse omkring implementering af mindfulness i hverdagen, i arbejdsdagen og ind i arbejdsopgaverne
 • sparring omkring erfaringer mm ift. øvelser og meditationer
 • strategier til at etablere og fastholde mindfulness træning på arbejdspladsen – for den enkelte og for virksomheden

I får udleveret:

 • Lydfiler med indtalte guidede øvelser og meditationer
 • Grundigt skriftligt materiale, der opsummerer de enkelte undervisningsgange

 

Undervisningsindhold…..

Udover øvelser, meditationer og indføring i forskellige mindfulness redskaber, vil der være korte oplæg om mindfulness, forståelsen og teorien bag mindfulness, dialog, inspiration, sparring, vejledning i hvordan I anvender mindfulness i jeres hverdag og på arbejdspladsen. mm.

Indholdet i forløbet – uanset forløbets varighed – er baseret på indholdet i det klassiske otte-ugers mindfulness forløb (Mindfulness Based Stress-Reduction – MBSR), som er udviklet af den amerikanske læge og professor, Jon Kabat-Zinn, og som jeg er uddannet i på Center for Mindfulness, University of Massachusetts, min Masterclass Training i Mindfulness in the Worksplace v/ Oxford Mindfulness Centre, University of Oxford samt fra ti års mindfulness-undervisning af mange forskellige målgrupper.

Jeres egen mindfulnesspraksis…

Mindfulness har kun en effekt, hvis det praktiseres. Derfor er det vigtigt, at I selv får erfaring med mindfulness gennem daglig træning for at få det optimale udbytte af forløbet.

Forskning viser, at hvis mindfulness trænes 12 minutter om dagen, har det en effekt. Det anbefales derfor, at I så vidt det er muligt, dagligt afsætter minimum 12 – 15 minutter til at udføre meditationer og øvelser.

I får konkrete og effektive redskaber til et arbejdsliv med bedre trivsel, større stressrobusthed og bedre evne til at skabe fokus og overblik.

Mindfulness-tilbuddet tilrettelægger jeg så redskaber, meditationer og øvelser har en form, som nemt kan integreres i jeres ar-bejdsdag og opgaver til bl.a. at håndtere -, reducere og forebygge stress.

Et tilbud med mindfulness på arbejdspladsen er skræddersyet til jeres hverdag, arbejdsopgaver og funktioner samt til organisationens rammer og struktur.

Deltagere på mine mindfulness forløb beretter ofte om:

Deltagere på mine mindfulness forløb oplever ofte at forløbet giver dem:

– en større venlighed og accept af sig selv
– reduceret oplevelse af stress-symptomer
– større nærvær i hverdagen
– bedre evne til at bevare fokus på én opgave af gangen
– bedre evne til at håndtere – og bevare indre ro i pressede situationer
– større fysisk og psykisk velvære
– bedre søvnkvalitet og – kvantitet
– bedre kontakt med egne følelser og grænser
– bedre kontakt med andre
– at kunne se tanker, som værende tanker og ikke virkelighed
– bedre evne til at koble fra arbejdet, når de er hjemme og omvendt; at koble fra, hvad der er fylder privat, når de er på job

 

Sådan kan vi skabe et mindfulness forløb til jer…

Forløbet skræddersyer jeg, så det passer til jeres behov. Forløbet kan være i form af fyraftens -, morgenmøder eller enkelte eller halve dage. Det kan strække sig fra 2 – 16 sessioner. – Alt efter, hvad der passer bedst for jer, medarbejderne og ind i virksomhedens drift.

Der er desuden mulighed for at afholde en fordybelsesdag, der foregår i stilhed og hvor I får mulighed for at fordybe jer i de øvelser og meditationer, I har lært gennem forløbet, som en yderligere støtte til implementeringen af mindfulness i virksomheden og for den enkelte.

Læs artikler om effekten af mindfulness træning.

Læs referencer fra deltagere på otte-ugers forløb, workshops mm

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere eller hvis du har spørgsmål.

Læs om Online live Mindfulness på Arbejdspladsen

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få ugentlig inspiration til mindfulness i din hverdag
i 4 uger 
+ en gratis guidet meditation.

Tusind tak for din tilmelding.