Er du også én af dem, der tilbringer megen tid i bil til og fra job? Eller måske er kørsel en del af dit job?
Og samtidig vil du gerne have mest muligt ud af tiden?

– Så er en mindfulness bil-praksis en oplagt mulighed for dig. Gennem den træner du at skærpe evnen til fokus og koncentration, blive bedre til at kontrollere dit sind – i stedet for, at det kontrollerer dig – og ikke mindst får du koblet fra, så du har et større mentalt overskud og er klar til at være på, når du når frem, hvad enten køreturen ender på job, hos kunder eller hos familien.

At køre på automatpilot

Bilkørsel er ofte et tidspunkt, hvor vi, uden vi er bevidste herom, er optaget af tanker.
Tanker om fortid, som erindringer om noget, der er sket eller om fremtiden i form af fantasi om noget, der (måske) vil ske.
Ofte er det tanker, som vi gennemlever igen og igen. Om noget vi fortryder, vi har sagt eller gjort eller som vi fortryder, vi ikke fik sagt eller gjort. Eller bekymringer om fremtiden i en uendelig strøm af tanker om ”hvad nu hvis ….”

Måske kender du også til pludselig at blive svedt over ikke at kunne huske, om der var grønt lys, da du kørte igennem lyskrydset, fordi du var så optaget af det, der fandt sted i tankerne.
Tanker som ikke omhandlede din kørsel og det, der fandt sted omkring dig, men alt muligt andet.

Du har været på, hvad vi i mindfulness kalder automatpilot. Du har haft en delt opmærksomhed.
En del af din opmærksomhed har været rettet mod kørslen (da det ellers ville være gået helt galt) og resten har været optaget af andet. Sandsynligvis af tanker om planlægning, alt det du skal nå, ærgrelser, bekymringer, fantasier om forskellige udfald af kommende situationer osv.
Du har altså ikke haft en bevidst opmærksomhed på det, der fandt sted i bilen eller i omgivelserne, mens du kørte gennem krydset.

At være bevidst opmærksom og nærværende

I mindfulness træner vi at være bevidst opmærksomme, hvor vi fysisk befinder os med en nysgerrighed og åbenhed i forhold til det, der er.

Med en mindful tilgang, vil du under turen gennem krydset, være bevidst opmærksom på, hvad der finder sted omkring dig. Du ved, at der er grønt lys og hvad der ellers sker omkring dig.

Når du bevidst bringer opmærksomhed til det, der finder sted, bliver din ”opmærksomhedskanal” fyldt ud af det, der finder sted her og nu. Det betyder, at der ikke i samme grad er plads til tanker om alt muligt andet.

Et mentalt boost

Når du træner at være nærværende og tilstede, frigiver det mental energi, som ellers har været bundet op i ubevidste tankeprocesser. Du får herved et større mentalt overskud fx i form af større kreativitet, effektivitet og klarhed. At koble fra med en mindful pause i bilen er et boost til dit mentale velbefindende og en mulighed for at ”tappe” ind i en dybere intelligens i dig.

Din mindfulness bil-praksis – trin for trin 

Når du har sat dig ind i bilen, gør dig allerførst bevidst om din intention om at være bevidst tilstede, mens du kører. Lad der være en indre holdning af åbenhed og venlighed.

Herefter kan du:

  1. tage et par åndedrag, mens du mærker fornemmelsen af åndedrættet
  2. når du har spændt sikkerhedsselen, men før du kører:
    – mærk fornemmelsen af kroppen mod bilsædet: ballerne, lårene mod sædet og ryggen, der hviler ind i ryglænet
    – hænderne omkring rattet
    – foden mod pedalen.

Start bilen og nu, hvor du kører:

  1. vær opmærksom på det at se. På det at se gennem foruden og orientere dig i spejlene
  2. lyt til lydene omkring dig – i og udenfor bilen

Mens du kører, er du opmærksom på disse tre ting:
– kroppen (mod bilsædet, hænderne på rattet, foden på pedalen, evt. åndedrættet)
– det at se og være opmærksom på, hvad du ser gennem forruden og når du orienterer dig i spejlene, ser dig over skuldrene.
– at lytte – til lydene i bilen og udenfor.

Når du opdager, at du ikke er bevidst tilstede under kørslen; når opmærksomheden er optaget af tanker, giver du blidt slip på dem og bringer opmærksomheden tilbage til kroppen – eventuelt fornemmelsen af kroppen i sin helhed, åndedrættet – og dernæst til at se og være opmærksom på det, der finder sted i dit synsfelt. Og hernæst til det at lytte til lydene.

Du kan lade der være en kvalitet af venlighed og nysgerrighed samtidig med du er bevidst opmærksom. Det gør, at det ikke er så anstrengt en opmærksomhed, men en mere åben, vågen og samtidig afslappet opmærksomhed.

Når du standser for rødt eller holder i kø, kan du betragte det som en kærkommen lejlighed til at være nærværende. Give en større del af din opmærksomhed til kroppen, det at se og lytte.
– Til virkelig at vende tilbage til din praksis.

Kroppen fungerer som et anker, du igen og igen og igen bringer opmærksomheden tilbage til, når den er vandret bort med strømmen af tanker.

I starten, mens du træner mindful bilkørsel, er det en god idé ikke at lytte til radio, musik ol., så du kan træne i fred og ro og ikke udfordre dig unødigt. Efterhånden som du bliver mere trænet i at være bevidst nærværende, kan du lade radioen være tændt og stadigvæk have den samme praksis: bevidst opmærksom på kroppen, synet, hørelsen.

Rigtig god fornøjelse :-)

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få ugentlig inspiration til mindfulness i din hverdag
i 4 uger 
+ en gratis guidet meditation.

Tusind tak for din tilmelding.

Share This